Wetenschappelijke achtergrond

 

 

Wat is Cranio-Sacraal Therapie?

Een zeer zachtaardige, manuele therapie die gebruikt maakt van de handen van de therapeut en desgewenst van vragen om blokkades in het Cranio-Sacraal Systeem die oorzaak kunnen zijn van sensorische, motorische of mentale disfuncties, via de fascies(bindweefsel) en d.m.v. het Cranio-Sacraal Ritme te vinden en zo mogelijk te corrigeren. Door de direkte stimulering van het zelfherstellend vermogen kan een versterking van het immuunsysteem plaatsvinden.

Terug naar boven

 

Oorsprong van de Cranio-Sacraal Therapie

Pas in 1975 ontdekte dr. John Upledger in Amerika tijdens een hersenoperatie bij toeval dat wij als mens niet slechts over een ademhalingsritme en een hartritme beschikken, maar over nog een zelfstandig en tegelijkertijd  zeer belangrijk ritme. Dit ritme kreeg de naam Cranio-Sacraal Ritme, daar het veroorzaakt wordt door het uitzetten en het inkrimpen van de schedelbotten (het cranium) en de bijbehorende beweging die via de wervelkolom wordt doorgegeven aan heiligbeen/stuitje (het sacrum). Het bleek een ritme van  tussen de 8 tot 12 per minuut te betreffen, en niet slechts op de schedel voelbaar, maar over het gehele lijf.

Uit wetenschappelijk onderzoek dat dr. John Upledger in de volgende jaren met een wetenschappelijk team aan de Universiteit van Michigan ging verrichtten, bleek dat deze ontdekking grote implicaties en mogelijkheden met zich mee zou brengen. Daar het gericht ‘gebruiken’ van dit ritme een soms haast ‘wonderbaarlijke’ therapievorm zou worden die rechtstreeks op het zelfherstellend vermogen van de mens werkt en die hulp blijkt te kunnen bieden bij zeer uiteenlopende klachten waarvoor eerder traditioneel onderzoek vanuit de verschillende disciplines vaak geen aanwijsbare oorzaak en/of mogelijke hulpvorm oplevert! Een dus nog zeer jonge en daarmee voor velen nog onbekende therapievorm die inmiddels sinds ong. 10 jaar ook in ons land als 4 tot 5-jarige opleiding  in blokvorm op HBO-niveau gegeven wordt in het Upledger Instituut te Doorn en inmiddels al tal van  Cranio-Sacraal Therapeuten in het hele land heeft opgeleverd. Gecertificeerde Cranio-Sacraal therapeuten beschikken over een HBO-gezondheidszorg vooropleiding (Medische Basiskennis) en daar Cranio-Sacraal therapeuten een zelfstandige beroepsgroep vormen, vallen zij voor kwaliteitsgarantie en bijscholing onder de beroepsvereniging voor Cranio-Sacraal therapeuten UCN. 

Terug naar boven

 

Uitleg achter de Cranio-Sacraal Therapie

Het pas ontdekte cranio-sacraal ritme oftewel het uitzetten en inkrimpen van de schedelbotten en de bijbehorende beweging van het heiligbeen blijkt namelijk te wijten aan het continue proces van aanmaak van liquor cerebrospinalis of L.C.S. (hersen- en ruggenmergvloeistof) en de opname ervan elders in de hersenen. Hierdoor ontstaan de drukverschillen die een ritmische beweging van de hersen- en ruggenmergvliezen geven en daardoor een uitzetten en inkrimpen van de schedelbotten veroorzaken. De aanmaak en opname van de hersenvloeistof geschiedt via een ingenieus dag en nacht werkend semi-hydraulisch pompsysteem in de hersenen. Deze worden samen met het ruggenmerg omgeven en beschermd door het Cranio-Sacraal Systeem.

Terug naar boven

 

Het Cranio-Sacraal Systeem

Dit is een fysiologisch systeem dat bestaat uit de 3 hersen- en ruggenmergvliezen. Onze hersenen en het ruggenmerg ‘zwemmen’ daar a.h.w. in. Het strekt zich uit van de schedelbotten (het cranium) via het ruggenmerg /wervelkolom naar de botten van het bekken: het heiligbeen (sacrum). Dit cranio-sacrale systeem lijkt op een soort ‘kikkervis’-vormige ballon, die afhankelijk van de druk die hij van zijn omgeving ontvangt, goed of minder goed functioneert.

Tussen de aanmaak en opname van de hersenvloeistof moet natuurlijk balans zijn. Teveel regen geeft plassen of nog erger zelfs overstromingen, te weinig regen geeft droogte. Oftewel er moet een bepaalde balans zijn tussen aanmaak en opname. Dit geldt natuurlijk evenzo voor de aanmaak en opname van onze hersenvloeistof die samen met de 3 hersen- en ruggenmergvliezen dus het Cranio-Sacraal Systeem vormt. Deze vormt  a.h.w. het interne milieu van ons Centraal Zenuwstelsel, dat wordt gevormd door onze hersenen en ruggenmerg. Het Centraal Zenuwstelsel vormt in wezen onze grote computer die het functioneren van al onze fysiologische systemen mogelijk maakt en regelt. Van ademhaling tot co÷rdinatie, van bloedsomloop tot spijsvertering, van hartslag tot onze hormoonhuishouding en daarmee ook ons humeur, van denken tot voelen, ons gehele functioneren en algehele welzijn is afhankelijk van het (on) welbevinden van ons Centrale Zenuwstelsel! 

Doordat alle zenuwen, spieren, organen etc. in ons lichaam omgeven en verbonden worden door fascies (bindweefsel) wordt het cranio-sacraal ritme via de uitlopers van het hersen- en ruggenmergvlies (waar het ritme ontstaat en dat tevens uit bindweefsel bestaat) via ons bindweefsel over ons hele lichaam geleidt. Op plaatsen waar zich een spanningshaard of blokkade bevindt, kan dit ritme echter niet goed ‘door komen’. De kracht, symmetrie of diepte e.d. zijn daar aangedaan. Te vergelijken met een verstopte afvoer die het water ook niet goed laat wegstromen. Of met een tuinslang waar ondanks een geopende waterkraan niet de gewenste waterstraal uit komt omdat bijvoorbeeld een paar kindervoetjes op de slang dit verhinderen. Een ervaren cranio-sacraal therapeut kan zo’n blokkade met zijn handen opsporen en corrigeren.

Terug naar boven

 

Blokkades

Een  blokkade kan zich in het Cranio-Sacraal Systeem zelf (bijvoorbeeld in de wervelkolom of ergens in de schedel ) bevinden. Door de nauwe relatie die het Cranio-Sacraal Systeem heeft met de verschillende andere fysiologische systemen, zoals de ademhaling, bloedsomloop, zenuwstelsel, endocriene en muskulosketale systemen en de wederzijdse be´nvloeding kan dat op een gegeven moment problemen in alle andere fysiologische systemen veroorzaken. Maar ook kan een blokkade zich in de periferie op willekeurig elke plek in het lichaam en op elk niveau van de totale mens bevinden .Door de te grote spanning kan dat (via het bindweefsel) uiteindelijk tot een probleem voor het Cranio-Sacraal Systeem en daarmee voor het functioneren van ons Centraal Zenuwstelsel  gaan leiden. Eigenlijk het voorbeeld van de bij de voet verkeerd aangetrokken panty die niet aan de voet zelf, maar pas hogerop problemen gaat geven. Of de auto die ondanks een goede startmotor toch niet wil starten. Oftewel, daar waar het probleem zich voordoet hoeft de oorzaak niet te zitten!

Terug naar boven