De meest gestelde vragen en thema’s over
Cranio-Sacraal Therapie:

 

 

 

 

Hoe blokkades kunnen ontstaan

Door tal van fysieke en emotionele oorzaken kan de druk of spanning op het systeem zo groot worden dat er restricties of blokkades ontstaan, er geen optimale bewegingsvrijheid van het bindweefsel, vliezen of schedelbotten meer is, de doorstroming afneemt en er klachten gaan ontstaan.

 

Mogelijke oorzaken:

 Aangeboren afwijking
Soms kan een aangeboren afwijking bij het kind al een ‘voor-belastingí cq. spanning op het systeem geven. Natuurlijk kan dit dan niet verholpen worden door Cranio-Sacraal Therapie. Door echter direkt op het zelfherstellend vermogen te werken en wel de op te lossen restricties te verhelpen, kunnen we er op die manier wel toe bijdragen dat het kind al zijn beschikbare vermogens en energie kan gebruiken om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

 

 Tijdens de zwangerschap
Door ziekte of ongeval van de moeder of doordat er sprake is van stress-volle gebeurtenissen, bijv. een verhuizing of baan verlies/verandering, een verbroken relatie of het verlies van een dierbare. Dit komt doordat de foetus via zijn moeder zowel de fysieke alsmede de emotionele druk ervaart op zijn cranio-sacraal systeem, dat zich namelijk al tijdens de zwangerschap ontwikkelt, net als andere fysiologische systemen en organen.

 

 Bij de bevalling
Doordat er tijdens de geboorte ‘overstrekking’ van het O.A.A. (Occiput, Atlas, Axis) heeft plaatsgevonden. Dit wil zeggen dat er een soort wig ontstaat tussen het onderste deel van de schedel en de eerste halswervels. Stel je maar voor dat de wervelkolom de tanden van een ritssluiting vormt en er een tandje van die ritssluiting scheef komt te zitten en gaat drukken waar het niet moet en daarmee het goede verloop cq.. doorstromen belemmerd of onmogelijk wordt.


Vaak ook constateren we bij babies dat een zeer belangrijke zenuw,de Nervus Vagus die vanuit de schedel naar de nek afdaalt, afgeklemd is. Deze zenuw is zeer belangrijk omdat hij zowel een belangrijke rol speelt bij de spijsvertering als wel bij emotionele verwerkingprocessen. Oftewel een essentiŽle rol speelt bij de vertering van zowel fysieke alsmede de emotionele spijzen. Soms is het mogelijk om de nervus vagus binnen een paar minuten te ‘bevrijden’, waarna een totale ontspanning en daarmee herstel van bewegingsvrijheid en functieherstel plotsklaps mogelijk wordt.

Een afknelling van de Nervus Vagus treffen we ook met vergrote frequentie aan na bevallingen waarbij het noodzakelijk is geweest om de zuignap of tang te hanteren. Bovendien kunnen deze o.a. ook problemen met de beweeglijkheid van de schedelbotten opleveren.


De  keizersnee of zeer snelle bevalling waarbij de drukverandering te plotseling kan zijn voor het cranio-sacraal systeem. Te vergelijken met de decompressie-ziekte bij diepzee duikers.


De langdurige bevalling waarbij een soort emotionele verstikkingsangst kan zijn ontstaan, wat we ook vaak zien bij kinderen die geboren zijn met de navelstreng-omwikkeling.


De stuitligging, aangezichtsligging of andere liggingsafwijkingen met o.a. vergrote kans op schedelbot –restricties.


Onverwerkte emoties gedurende het geboorteproces ontstaan. Vaak vergeten wij er bij stil te staan dat het ter wereld komen op zich al een bijzonder ingrijpend gebeuren is, dat allerlei emoties met zich mee kan brengen, die in nauwe relatie met de gevoeligheid van het kind en de aard van de bevalling een stukje begeleiding in het verwerkingsproces daarvan wenselijk kan maken. 

 

 Kindertijd…….Volwassen Leven
Door bijv. een val met het kinnetje op het fietsstuur, het hoofdje op de stoeprand, het stuitje bij een val van de trap, een whiplash of andersoortig ongeval kunnen het heiligbeen/stuitje of de beweeglijke schedelbotten gaan vastzitten of verschuiven en druk gaan uitoefenen, zodat de ritmische beweging van het cranio-sacraal systeem wordt aangetast en er problemen kunnen gaan ontstaan.

 

Vaccinaties
Regelmatig komen wij kinderen tegen, waarbij de mogelijkheid lijkt te bestaan dat vaccinatie een  kleinere of grotere rol in de verstoring van hun Cranio-Sacraal Systeem gespeeld kan hebben. Dit kan variŽren van problemen als onrust, allergieŽn, hyperaktiviteit,slechter slapen of een verminderde weerstand, maar enkele internationale onderzoeken duiden zelfs naar een rol die vaccinatie zou kunnen hebben bij ernstige zaken als wiegendood of autisme. Meer informatie hierover is onder andere verkrijgbaar bij de
Stichting Kritisch Prikken. Of lees het verhaal van Thomas onder persoonlijke ervaringen. 

 

Virus
Kan een direkte of indirekte verstoring van het Cranio-Sacraal Systeem veroorzaken en daardoor op een gegeven moment fysieke, emotionele of mentale problemen gaan opleveren.

 

 Coma
Uiteraard kunnen zowel de oorzaken die leiden tot coma (bijv. een ongeval, maar evenzeer een hersenvliesontsteking), alsmede de gevolgen die dit heeft op het
Cranio-Sacraal Systeem  en het algehele welzijn zeer verschillend zijn. Eenduidig hierin is dat Cranio-Sacraal Therapie een zeer ondersteunende rol kan hebben, zowel door een algemene versterking van het zelfhelend vermogen, een stimulerende impuls op de levenskracht door stimulering van de doorstroming van het Cranio-Sacraal Systeem ,alsmede door eventuele wenselijke correcties van de schedelbotten of het sacrum (stuitje) ten gevolge van het ongeval.

 

Operatie
Ook littekenvorming in het bindweefsel kan tot verlies van beweeglijkheid gaan leiden. Tegelijkertijd kan een operatie ook zeer emotionele faktoren opleveren, die on-verwerkt tot belasting van het cranio-sacraal systeem kunnen gaan leiden.

 

 Stress-traumaís
Bijvoorbeeld de dood van een (groot)ouder, een echtscheiding, situatie van misbruik of mishandeling, een verhuizing, schoolverandering, de komst of het verlies van een broertje of zusje, het gevoel hebben er niet te mogen zijn of niet goed genoeg te zijn of je anders te voelen, incidenten of spanningen op school, thuis of  het werk, etc. etc..

Terug naar boven

 

Stress en het bindweefsel

Tijdens stress-volle situaties worden er namelijk  stress-eiwitten aangemaakt die de vochtigheidsgraad van het bindweefsel aantasten waardoor de elasticiteit (de elastine-component van het bindweefsel) vermindert en de vliezen die ook uit bindweefsel bestaan, strakker worden en minder beweeglijk. De collageen-component van het bindweefsel die dient voor het geven van stevigheid en bescherming wordt te dominant en we ‘verstijven’ of gaan ‘vastzitten’.
Hierdoor wordt functioneren van het  Cranio-Sacraal Systeem dus uiteindelijk ten ongunste beÔnvloedt, wat voor een cranio-sacraal therapeut letterlijk voelbaar is d.m.v. een lokale verstoring van het cranio-sacraal ritme. Op plaatsen waar zich een verstoring of blokkade bevindt zal dat duidelijk in het cranio-sacraal ritme voelbaar zijn, omdat het ritme daar niet optimaal door de te hoge collageen-component van het bindweefsel zal kunnen doorkomen. De taak van ons bindweefsel is namelijk niet alleen alles in ons lichaam te verbinden en beschermen door zijn collageen-component, maar tevens om ons door zijn elastine -component voldoende elasticiteit in zowel fysiek als emotioneel opzicht te geven. Alleen zo kunnen  we ons als mens met voldoende stevigheid en tegelijkertijd souplesse en bewegingsvrijheid bewegen en ontwikkelen. Want leven staat tenslotte synoniem voor bewegen en ontwikkeling.
Om in alle opzichten lekker in je vel te zitten moet er dus ook een goede balans zijn tussen  het collageen en het elastine, zodat het bindweefsel soepel blijft en zo de hersenvliezen hun gewenste bewegingsvrijheid behouden om onze twee hersenhelften ook daadwerkelijk te kunnen laten funktioneren. Zodat de juiste balans van aanmaak en opname van hersenvloeistof gegarandeerd blijft en de schedelbotten hun ritmische beweging van tussen de 8 en 12 per minuut kunnen blijven uitvoeren. Hierbij is een goede beweeglijkheid van de schedelbotten t.o.v. elkaar natuurlijk essentieel, daar anders de werking van het Cranio-Sacraal Systeem sowieso verstoord wordt. Ook de beweeglijkheid van de botten kunnen door een lichte aanraking geconstateerd en zo nodig gecorrigeerd worden door een cranio-sacraal therapeut.

Terug naar boven

 

Hoe is dit te verklaren? - Celgeheugen of Weefselgeheugen: 

Alles wat we meemaken komt binnen in ons systeem en wordt daar opgeslagen in onze cellen. Zoals gegevens op je harde schijf of een diskette. Afhankelijk van de aard, kracht en duur van een voorval (Bijv. een harde val of een liefkozing, een intense schrik of een ont-spannende boswandeling) zorgt dat voor meer of minder spanning in ons systeem.

Te veel of te langdurige spanning kunnen er voor zorgen dat onze cellen ‘vol’ komen te zitten en wij niet meer goed doorstromen. Daar waar de ‘lading’ van een voorval nog niet verwerkt is ontstaat een spanningsveld of een blokkade.

Een blokkade ontstaat eigenlijk als ‘hulpmiddel’ van ons mechanisme, om er voor te zorgen dat de lading die in die ‘blokkade’ wordt bewaard door zijn gelokaliseerde afkapseling, ons zo op het moment van het voorval zo min mogelijk belast of in de weg zit.

Uiteindelijk zijn onze blokkades dan ook eigenlijk onze beste vrienden die ons gedurende de duur van de ‘moeilijke’ situatie doen helpen te overleven. Ze ‘bewaren’ a.h.w. de lading van het voorval die op dat moment zelf in een of meer aspecten niet verwerkt kan worden voor ons, omdat er bijv. geen tijd of ruimte voor is, we het alleen moeten doen of  we nog niet over de benodigde mentale of emotionele ontwikkeling beschikken. Soms zijn we ons daarvan tijdens het doorleven van zo’n situatie van bewust en soms ook niet of maar ten dele.

We kunnen ons allemaal wel inleven wat er met ons gebeurt als wij boven aan de trap onverwacht onze zoon van drie met lucifers zien spelen en de schrik bij ons toeslaat. De trap afsnellend om maar zo snel mogelijk een einde aan die gevaarlijke situatie te maken, glijden we uit en belanden met pijnlijk opgelopen plek en al beneden. De fysieke impact van die val zal dan tegelijkertijd Ďverzwaardí worden door de emotionele spanning (schrik in dit geval) die zich hierbij heeft afgekapseld en die in ons bindweefsel bewaard blijft tot ooit de mogelijkheid van ont-spanning en release zich aandient.

Bewuste of onbewuste emotionele ladingen, al of niet samengaand met een stukje fysiek letsel kunnen soms levenslang een onnodige last voor ons zelfherstellend vermogen vormen en ons beletten om ons optimale potentieel te bereiken in zowel fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel opzicht.

Door middel van de aanraking in Cranio-Sacraal Therapie gaan deze afgekapselde plekken en lagen weer stromen en kunnen zo hun lading weer loslaten. Door middel van de mogelijkheid om gebruik te maken van verbale technieken kan er zo nodig een brug naar bewustwording van bewuste blokkades gelegd worden. Op deze manier kunnen oude zaken verwerkt en losgelaten worden, zodat ze niet meer onderdrukt en afgekapseld hoeven worden en men ook werkelijk vrij wordt in het heden om keuzes te maken die ons in onze toekomst zullen opleveren wat we graag zouden willen realiseren binnen ons persoonlijke potentieel.

Terug naar boven

 

Bewust of onbewust

Allemaal kennen we haast wel iemand die ‘zo vast als een huis zit’ of die ‘het soms behoorlijk op zijn lever kan hebben’. Of  wie kent niet persoonlijk het gevoel dat onze maat (bijna) vol is. Kenmerken die er op wijzen dat er zich ergens in ons lichaam op bewust of onbewust niveau te veel spanning of druk bevindt waardoor direkt of indirekt onze gezonde innerlijke balans en dat van ons cranio-sacraal systeem verstoort wordt.

Duurt de spanning te lang of is hij te hevig of te groot om te verwerken, dan kan de inwendige druk te groot worden om uit zichzelf te herstellen en kunnen er klachten gaan ontstaan. Deze kunnen zich gaan uiten op fysiek, maar ook op emotioneel of mentaal niveau. Men heeft bijv. een continu energietekort, regelmatig rug- of hoofdpijn of is bij het minste of geringste van slag of heeft moeite met het concentreren of uitvoeren van zijn taken of onderhouden van relaties.Of men is wel heel spiritueel bezig, maar kan dat niet praktisch in zijn huidige leefwereld vertalen en gebruiken. Oftewel: Er is geen vanzelfsprekende samenwerking of goede balans tussen onze twee hersenhelften: de ratio of ons verstand en onze gevoelskant.

Soms zijn we ons bewust waar bewuste spanning(en), blokkades of klachten vandaan komen of wanneer ze ooit in ons leven begonnen. Maar soms ook hebben we zelfs geen idee (meer) wat er nu eigenlijk aan de hand is met ons leven of onszelf, of weten we zelfs niet eens echt (meer) wie we werkelijk zijn of wat we eigenlijk willen. Vaak is het een combinatie van boven genoemde bewuste of onbewuste fysieke en emotionele faktoren en van bewuste en onbewuste patronen die maken dat de spanning voor ons systeem te groot wordt. Daarmee wordt de balans verstoord en kunnen er klachten gaan ontstaan of kunnen we het gevoel krijgen dat we onszelf ‘kwijtraken’. De fysiek of emotioneel onverwerkte, afgekapselde en daarmee onbewuste stukken in ons groeien ons en daarmee ons cranio-sacraal systeem in wezen over het hoofd!

Terug naar boven

 

Bewustwording

Een toestand van ‘afgekapselde blokkades’ kan jarenlang goed gaan, zonder dat er klachten op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel niveau optreden. Of dat wij ons dusdanig ‘geblokkeerd’ voelen dat wij het gevoel krijgen dat het zo niet leuk meer is, of anderzijds enige verandering wensen.

Onze maat kan plotsklaps vol zijn of geleidelijk ons bewust maken dat er wat gebeuren moet. We worden ons bewust dat we niet meer weten hoe we fysieke, mentale of emotionele klachten of patronen kunnen doorbreken. Voorvallen als ziekte, ontslag of overlijdensprocessen, maar ook zogenaamde positieve veranderingen als een verhuizing, een nieuwe baan of de geboorte van een kind kunnen dit proces versnellen.

Wat er gebeurt is dat onze maat te vol was, ons bindweefsel te gespannen en wij van binnen te vol met onverwerkte lading van welke aard dan ook, veroorzaakt door een of meerdere grote trauma’s of evengoed door duizend en ťťn kleine ladinkjes in ons leven. Komen we op zo’n moment in ons leven bij een cranio-sacraal therapeut dan zal deze een slecht of in ieder geval geen optimaal functionerend cranio-sacraal systeem konstateren. Ont-spanning van het systeem zal dan het eerste doel zijn.

Terug naar boven

 

Ontspanning van het Cranio-Sacraal Systeem

De emmer loopt over in de hoop dat hij eindelijk wat van zijn lading kan gaan lozen en ons zo weer goed kan laten functioneren. Natuurlijk willen de meesten van ons dat echt wel, maar hoe? Want gedane zaken nemen toch immers geen keer en we kunnen het verleden toch in geen enkel opzicht ongedaan kunnen maken?
Natuurlijk is dat helemaal waar. Maar er is meer dan dat. Fysiek kan ont-spanning van ons cranio-sacraal systeem (via het cranio-sacraal ritme en het bindweefsel) bewerkstelligd worden door de manuele technieken die een cranio-sacraal therapeut in huis heeft. Hij doet dat door te voelen of en waar er zich een blokkade bevindt en de blokkade die zich op dat moment laat zien, in beweging te zetten door een ‘druk’ van ongeveer 5 gram te geven in de richting waar de meeste beweging mogelijk is. Tegelijkertijd vindt, per mens verschillend in meer of mindere mate een ‘hervinden/herverbinding’ van het verloren gegane kontakt met het gevoel plaats. Kontakt met blokkades kan plaats gaan vinden  We kunnen namelijk wel de lading ervan afhalen en  desgewenst zelfs tot meerwaarde gaan transformeren. Maar daarvoor zullen wij ons eerst bewust moeten worden oftewel voelen wat er allemaal in ons leeft. Zorgvuldig ooit afgekapseld in kleine of grotere blokkades.
Een cranio-sacraal therapeut kan ons hierbij fysiek en indien wenselijk ook verbaal bij helpen. Zodat wij kontakt kunnen gaan maken met onze blokkades. Blokkades die ooit ontstonden om ons de mogelijkheid te geven door te leven en te functioneren cq. te laten overleven, maar ons nu door hun bestaan het leven moeilijk of onbegrijpelijk maken. Logisch eigenlijk, want zo helpen ze ons wederom, door ons zo te attenderen dat we nog iets on-bewust en on-verwerkt hebben liggen. Een stukje onontgonnen terrein, dat eerst bewust en
verwerkt  moet worden om ons dan ook pas  zijn nieuwe mogelijkheden aan te kunnen gaan reiken. Dit is natuurlijk een proces, dat vaak tijd en moeite kost voor het ons de gewenste oogst laat binnenhalen. En waarbij deskundige ondersteuning van een cranio-sacraal therapeut ons dan net dat zetje in de rug kan geven, dat we nodig hebben. Een proces van afpellen van de ui op zoek naar de oorzaak(en) van onze ongewenste klachten of patronen. Wat we er voor nodig hebben?

Terug naar boven

 

Blokkades transformeren

Wat hebben we daar voor nodig?
Het gebruik van niet een, maar alle twee onze hersenhelften! Wat er gebeurt als de lading van een voorval te groot of heftig is, is dat wij het afkapselen van ons gevoel . Het is te moeilijk voor de toenmalige situatie waar wij in verkeren om het (alleen) te verwerken, dus wij trekken ons gevoel er uit weg, leggen er een muur om heen en sluiten dat deel van ons zelf af. Omdat het voor het gevoel te moeilijk is, gaan we vervolgens proberen het met ons verstand, onze ratio te verwerken door het gevoel proberen te rationaliseren. ‘Helaas’ kan ons dat nooit werkelijk lukken. Hoe berationaliseer je een gezonde liefkozing of de pijn van een verlies? Gevoel wil nu eenmaal gevoeld worden. Net zoals wij de mogelijkheden van onze ratio zullen moeten gebruiken om bijvoorbeeld onze begroting of het boodschappenlijstje op te maken.

 Iets wat je lekker vindt (voelen met je smaakpapillen) hoeft lang niet altijd gezond te zijn! En iets waarvan je weet dat het gezond is, hoeft je anderzijds helemaal niet te bekoren. Oftewel: Om iets te vinden dat tegelijkertijd lekker en gezond is, zul je gevoel en ratio moeten aanspreken! We beschikken tenslotte niet voor niets over twee hersenhelften! Zo zal je gevoel je op een bepaald moment aangeven dat het tijd wordt voor een weekje vakantie en  je verstand je vervolgens vertellen of het de tent of een 5-sterrenhotel kan worden!

Terug naar boven

 

Kontakt 

We komen als baby op de wereld met een prachtig uitgevoerd vermogen om te voelen en  we gebruiken dat innerlijk ‘voelvermogen’ als baby of kleintje dan ook met graagte om kontakt te maken met de buitenwereld om ons heen. Lekker op schoot, in bad of aan het handje mee. Voor een gezonde ontwikkeling op de diverse niveau’s is fysiek kontakt in de eerste maanden en jaren zelfs essentieel, zodat het aangeboren voelende vermogen en later de mentale vermogens optimaal ontwikkeld kunnen worden.

Het voelen geeft ons dus de mogelijkheid om kontakt te maken. Door het voelen worden we ons bewust dat wij er zijn. We gaan grenzen t.o.v. de buitenwereld en daarmee onze eigen identiteit ontdekken en als het goed is, ontwikkelen. Maar helaas is het natuurlijk niet altijd goed. Soms ontbreekt het de ouders zelf om op een goede manier kontakt te maken met hun kinderen. Ontbreken op een bepaald moment tijd of persoonlijke vermogens of worden er zelfs ongewenst grenzen overschreden. Er kan sprake zijn van een belemmering vanuit de geboortesituatie of van ziekte, ongeval of andere situaties van overmacht waarmee we moeten leven. Situaties die zo moeilijk zijn dat we ons gevoel er uit wegtrekken om te kunnen over-leven.

Kortom, door heel wat oorzaken kan ons voelend vermogen al heel vroeg of wat later aangetast of belemmerd worden. Vroeg of laat zal dit op enig niveau gaan resulteren in onvermogen om bewust kontakt te maken en hebben met onze binnen- en buitenwereld. We hebben de obstakels op onze weg niet in de gaten en vallen, stoten of komen zelfs in ongevallen terecht. We krijgen problemen met slapen, concentratie, hoofdpijn of een andere fysieke klacht. We weten niet goed wat we willen of het lukt ons telkens maar niet om dat te bewerkstelligen of te houden. Problemen op gedragsmatig of relationeel gebied kunnen gaan ontstaan of noem maar op. Voor sommigen mensen zal het leven desalniettemin zo bevredigend genoeg zijn, terwijl bij anderen de vraag om verandering of verdieping (gaandeweg) geboren zal worden.

Terug naar boven

 

Balans en samenwerking

Het besef, de eerste bewustwording is ontstaan dat er ons iets ontbreekt. Dat klopt ook! We zijn iets heel essentieels kwijtgeraakt. Een deel van ons zelf, namelijk een stuk van ons gevoel. We varen alleen of voornamelijk nog alleen maar op onze ratio, ons verstand en daarmee maken we de geen gebruik van wat ons nu juist als mens onderscheidt, de rijkdom van twee hersenhelften.

Een ratio en een gevoelskant die in balans en samenwerking met elkaar ons in intuÔtie en analyse de gereedschappen ter hand stellen, die ons kunnen leiden naar een leven waarin niet klachten, maar voldoening en vreugde overheersen! Een klimaat waar ons cranio-sacraal systeem natuurlijk veel beter in kan gedijen, daar wij door bewust in het leven te staan veel beter zullen voelen wat wel of niet goed voor ons is en hoe wij in alle opzichten goed voor ons zelf en ons cranio-sacraal systeem kunnen zorgen, zodat de spanning in onszelf en ons systeem niet te groot wordt.
 

De ‘kikkervis’vormige ballon (het cranio-sacraal systeem dat bestaat  uit de 3 hersen- en ruggenmergvliezen en dat zich uitstrekt van cranium/schedel tot sacrum (stuitje))wordt niet langer bedreigd en ons Centraal Zenuwstelsel met onze hersenen en ruggenmerg kan zich optimaal ontwikkelen. Het wordt mogelijk om eenheid tussen onze verschillende lagen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) te gaan ervaren en vandaar uit de eenheid met de wereld om ons heen. De weg is open tot een maximaal gebruik en ontwikkeling van ons meegekregen potentieel.

Terug naar boven

 

Waarom aanraking van slechts Ī 5 gram?

Omdat de cranio-sacraal therapeut op die manier rechtstreeks kontakt kan maken met het Cranio-Sacraal Ritme en verstoringen hiervan. Zou de gebruikte kracht groter zijn, dan zou hij natuurlijk niet de Ďbewegingí of Ďademhalingí van de hersens aanspreken, maar de bijvoorbeeld de spierkracht.

Een ieder kan zich wel voorstellen dat zoiets subtiels en tegelijkertijd kwetsbaars als de aanmaak en opname van onze hersen- en ruggenmergvloeistof zeer nauw luistert en dat het kunnen voelen en ‘werken’ hiermee ook een grote fijngevoeligheid van de therapeut in kwestie vereist. Het repareren van een uurwerk of de restauratie van een kunstwerk vereist tenslotte ook andere technieken of kracht dan het aanleggen van een nieuw terras!
 

Net zoals bij het laten drijven van een blaadje op het water, zou een te grote kracht het tegengestelde effekt geven en het blaadje laten zinken. De benodigde kracht hangt nauw samen met de totaliteit van krachten van het drijvende objekt.

Om in een behandeling het Cranio-Sacraal Systeem te kunnen aanspreken moet er daarom vrijwel altijd slechts 5 gram meer kracht te worden gebruikt, dan de totale krachten in een aanwezige blokkade vragen. (Dit is ongeveer gelijk aan het gewicht van een muntje op je ooglid!) Dit om ook daadwerkelijk het Cranio-Sacraal Systeem te kunnen aanspreken en een blokkade te kunnen laten ‘oplossen.’  Dit verklaart ook dat men in sommige gevallen de handen van de therapeut nauwelijks ziet bewegen, terwijl het effekt dat intern wordt bewerkstelligd meestal erg goed voelbaar is.

Terug naar boven

 

Voor wie is Cranio-Sacraal Therapie?

Voor een ieder die niet optimaal in zijn vel zit of met andere woorden voor een ieder die last heeft van een fysieke of emotionele klacht die hem belemmert om zichzelf vrijuit en volledig te ontplooien in de breedste zin van het woord. Daar de cranio-sacraal therapie op ons meest essentiŽle innerlijke systeem, het cranio-sacraal systeem  (ook wel de ‘ademhaling’ van de hersenen) werkt en daarmee direkt op  het zelfherstellend vermogen is het ook niet verwonderlijk dat cranio-sacraal therapie een positief effekt op een wel zeer breed terrein van klachten op zowel fysiek en emotioneel, maar ook op mentaal of gedragsmatig terrein kan bewerkstelligen.

Overzicht van klachten waarop Cranio-Sacraal Therapie een gunstig effekt kan hebben:

Kinderen: 

        Huilbabies

        Slecht slapen/eten

        Darmkrampjes/Snel overgeven

        Eczeem

        Overstrekken/onrustig

        Afstandelijk

        Veel aandacht nodig/buitensporig  jaloers

        ťnkennig/Scheidingsangst

        Onrustig/ADHD/PDD-NOS

        Autisme

        Buikpijn/Hoofdpijn

        Allergie/Astma

        Bedplassen

        Vaak ziek/Snel moe

        Angstig/Niet lekker in het vel

        Moeite met veranderingen

        Zich slecht kunnen uiten/Niet speels genoeg

        Slechte coŲrdinatie/Moeite met bewegingen

        Schuw/Stil/Contactgestoord

        Problemen in de (spraak)ontwikkeling

        Moeite met vreemde omgeving/vriendjes maken

        Driftbuien/Zin doordrijven

        Problemen op school/met luisteren

        Moeite met boos worden/opkomen voor zichzelf

        Leer-/Concentratieproblemen

        Dyslexie

 Volwassenen: 

1.      Voor mensen met zeer uiteenlopende fysieke klachten: 

        Duizeligheid/Evenwichtsproblemen

        Hoofdpijn of Migraine

        Oorsuizingen

        Nekpijn

        Allergie

        R.S.I.

        Rugpijn

        Slaapproblemen

        Klachten na een whiplash

        Spijsverteringsklachten

        Bekkenproblemen, waaronder bekkeninstabiliteit, problemen met seksualiteit, incontinentie

        Moeheid

        Chronische pijn

        Verlichting van klachten bij mensen met ernstige aandoeningen, zoals bij mensen met hartproblemen, altzheimer, parkinson , ms.,verstoorde hormoonhuishouding, schildklierproblemen,reuma, fybromyalgie etc..

 

2.      Voor mensen met psychisch onwelbevinden: 

        Rusteloosheid

        Depressiviteit

        Burn-out

        Rouwprocessen

        Trauma verwerking

        Doorbreken van patronen of niet los kunnen laten van emoties

        Concentratie problemen

        Relatie- of gedragsproblemen

 

3.      Ondersteuning bij: 

        Bewustwordingsprocessen

        Individuele groei

        Inzicht krijgen in spirituele vraagstukken

Terug naar boven

 

Wat beoogt Cranio-Sacraal Therapie?

Terug naar boven

 

Kan Cranio-sacraal Therapie op elke leeftijd toegepast worden?

Ja, zonder meer. Natuurlijk wel hoe eerder hoe liever, daar een vrije doorgang van het cranio-sacrale systeem noodzakelijk is voor het optimale lichamelijke, geestelijke en emotionele functioneren en daarmee voor het algehele welbevinden.

Terug naar boven

 

Cranio-Sacraal Therapie bij kinderen.

Soms heeft je kind een klacht die niet over lijkt te gaan en waar toch geen aanwijsbare oorzaak voor is/lijkt.
Kinderen ervaren de beperkingen of druk die zij inwendig voelen vaak als pijn, onrust, boosheid etc.. Zij kunnen dit gaan uiten in dingen als veelvuldig huilen, angst of onrust,  boos of boosaardig, dominerend of timide gedrag, leer- en  concentratie problemen, maar ook in zeer uiteenlopende fysieke klachten.
Klachten, waarmee jij, je omgeving, consultatiebureau, kinderarts, meester of juf op school soms ook geen raad weten. Het is goed mogelijk dat er zich dan een structurele of energetische blokkade in het cranio-sacraal systeem bevindt en een bezoek aan een  cranio-sacraal therapeut zou dan zinvol kunnen zijn.

De cranio-sacraal therapeut heeft geleerd om de oorzaak van deze klachten op te sporen en ter plekke te corrigeren door bepaalde zeer zachte handgrepen of manipulaties. Al naar gelang de oorzaak, diepte en duur van blokkades zien wij juist bij kinderen vaak in relatief korte tijd al verbetering van klachten optreden. Dit in nauwe relatie tot het vrijkomen van de inwendig ervaren druk en het (her)vinden van een grotere en verbeterde bewegingsvrijheid en doorstroming die nu eenmaal noodzakelijk zijn voor een optimale lichamelijke, geestelijke en emotionele groei. En waarom zou je (je) kind tenslotte langer (laten)tobben dan nodig! Voor wie geldt niet het gezegde: “Als je kind maar gelukkig is, dan ben jij het ook.”

Terug naar boven

 

Hoe wordt Cranio-SacraalTherapie ervaren?

Zeer verschillend. Wat de grootste gemene deler is, is dat men tijdens en na een behandeling over het algemeen een gevoel van ont-spanning en welbevinden ervaart. De meeste mensen ervaren een betere doorstroming, soms gepaard met het warm of incidenteel koud worden van bepaalde plekken waar blokkades zich oplossen, meer energie, een gevoel van meer kontakt met zichzelf en het meer een geheel worden.

Ook het gevoel meer ruimte te ervaren, energierijker, een vergroot kontakt met je zelf, bewustwording van weggestopte gevoelens of weggestopte mogelijkheden, een groter zelfbewustzijn en beter weten wat je wilt, assertiever.

Maar ook uitspraken als minder pijn, makkelijker kunnen concentreren, vreugdevoller, bewuster in het leven staan, meer balans ervaren, betere weerstand en beter of sneller  herstel van oude kwalen zijn veelgehoorde uitspraken. Je gaat gewoon beter in je vel zitten in alle opzichten!

Of je nu komt voor een fysieke of emotionele klacht of op zoek bent naar een stukje bewustwording, uiteindelijk zul je er op alle fronten profijt van trekken! Een goede werking van je cranio-sacraal systeem is nu eenmaal gekoppeld aan alle andere fysiologische systemen en heelwording van je zelf op welke laag dan ook zal altijd doorwerken naar de totaliteit van al je lagen, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Een aantal persoonlijke beleefde ervaringen kun je trouwens in de rubriek Persoonlijke ervaringen lezen.

Kinderen ervaren heel intuÔtief dat cranio-sacraal therapie een heel natuurlijke weg/wijze is om hun verloren gegane balans te herstellen en hun helpt lekkerder in hun velletje te komen zitten. Niet zelden zal een huilbaby vanuit het diepst van zijn ellende plotsklaps totaal kunnen ont-spannen en zelfs in een ‘diepe slaap’ vallen, ook wel de ‘still-point’ ervaring genoemd. Een zeer heilzaam moment waarin het gehele zenuwstelsel tot rust komt en maximale verwerking van blokkades kan plaatsvinden en een zeer bijzonder gebeuren om als ouders van een jong kind mee te maken.

Wat grotere kinderen vertellen dat ze er rustig van worden, dat de ‘knoopjes er uit vlogen’, ze het gevoel hadden lekker te slapen, ze voelen dat de ‘riem’ die hun eerst afknelde verdween, hun hoofd er ineens bij ging horen of juist dat het minder vol in hun hoofd werd, alles de ‘goede kleur’ kreeg, de buikpijn verdween.

Ze lekker warm werden en minder zwaar, zich later beter konden concentreren en makkelijk luisteren thuis of op school, minder bang zijn, meer durven en beter slapen. Ook dit zijn maar een paar voorbeelden van uitspraken hoe cranio-sacraal therapie ervaren wordt.

Terug naar boven

 

Hoe lang duurt een behandeling?

Gemiddeld zal de duur van een sessie rond het uur liggen. Dat wil zeggen dat zal de tijd zijn die de meeste cranio-sacraal therapeuten voor een behandeling plannen. In wezen wordt de tijdsduur van de behandeling namelijk bepaald door het cranio-sacraal ritme van de cliŽnt. Dat ritme laat de therapeut zien wat de cliŽnt op dat moment aankan en is als het ware een soort persoonlijk indicatie- of controlelampje dat iets vertelt over de blokkades, verwerking en laag waarop gewerkt mag worden.
 

Het gaat er tenslotte om dat er in beweging wordt gezet wat nodig is voor de cliŽnt om verder te komen en te veel of te diep zal geen mens sneller verder brengen. De snelste manier om ergens te komen is met geduld en als onze maag maar twee gangen kan bevatten, zal onze spijsvertering ook niet staan te juichen als hij vijf gangen aangeboden krijgt. En zoals de ene mens een grotere maag heeft dan een ander en wij zelf de ene keer ook meer trek hebben dan op een ander moment, zo is het dus ook met wat wij per keer aankunnen in een cranio-sacraal therapie behandeling.

Terug naar boven

 

Zien alle behandelingen er het zelfde uit?

Nee, zeer zeker niet. Zelfs twee opeenvolgende behandelingen van een zelfde cliŽnt kunnen er totaal anders uit zien. Elke keer vindt er weer een nieuwe ontmoeting plaats, waarin gekeken wordt waar de cliŽnt nu staat en wat er nodig is om verder te komen.
Een sessie kan dan ook puur lijfelijk ervaren worden, als wel zeer emotioneel of juist ont-spannend of men kan zich juist op spiritueel niveau erg gezien ervaren.
 

Op sommige momenten zal men meer op fysiek niveau werken, op andere momenten of bij andere cliŽnten zal de nadruk liggen op de diepere lagen. Sommige sessies zullen non-verbaal zijn, terwijl het cranio-sacraal ritme op andere momenten een verbale verdieping zal toestaan, die bewustwording van de inhoud van blokkades en het vinden van mogelijkheden en versmelting van de verschillende lagen voor de cliŽnt zal bevorderen.

Uiteraard speelt ook de inter-aktie met de therapeut ook een grote rol en zal de ene cranio-sacraal therapeut vaker cliŽnten met een puur lichamelijke vraag ontvangen en een collega zich meer bezig houden met vragen van psychisch onwelbevinden en bewustwordingsprocessen.

 

Ook bij kinderen is het heel frappant om te zien hoe anders zij per moment of behandeling een sessie kunnen ervaren. Hoe de soms aanvankelijk aanwezige weerstand omslaat in vragen wanneer ze weer terug mogen, het zelf op de behandeltafel gaan liggen, tot het meebrengen van tekeningen of  zelf geplukte bloempjes of de dankbare blik uit een paar nog betraande baby-oogjes die lijken te bedanken dat er eindelijk iemand hun aanvoelt en doet wat ze nodig hebben.

Terug naar boven

 

Frequentie behandelingen

Ook hier is er geen standaard frequentie daar er net zo goed enkele weken als enkele maanden tussen kunnen zitten. Want ook hier geldt dat het niet alleen puur persoonlijk is en samenhangt met de start-vraag van de cliŽnt, maar ook dat de frequentie bepaald wordt door wat de cliŽnt nodig heeft om in beweging te komen en: te blijven!

Per keer zal dan ook met de cliŽnt bekeken worden of er al een eventuele volgende afspraak gemaakt wordt of het wijs is om het effekt van de sessie eerst zijn werking te laten doen, en op een later tijdstip een nieuwe afspraak te plannen. Soms geeft het cliŽnten gedurende een bepaalde fase juist een prettig gevoel om met een bepaalde regelmaat zich van ondersteuning verzekerd te weten. Ook dan blijft per keer voorop staan wat de werkelijke behoefte aan ondersteuning voor de cliŽnt is om verder te komen. En zal men zo snel mogelijk de sessies gaan spreiden om vertrouwen in het op eigen kracht staan te stimuleren en afhankelijkheid van de therapeut te voorkomen.
 

Bij kinderen is het vaak wel wijs om de tussenperiode tussen twee behandelingen in het begin niet te groot te maken, maar ook bij de allerkleinsten zal er alleen in uitzonderingsgevallen een periode korter dan een week tussen zitten en er zo snel mogelijk gespreid en vervolgens afgebouwd gaan worden.
Op elk moment gaat het op het stimuleren van het zelf-herstellend vermogen in alle opzichten
En zal de tijdsduur tussen twee behandelingen net zo variŽren als de (start)vraag van de cliŽnt in kwestie.

Terug naar boven

 

Hoeveel  behandelingen zijn er nodig?

Hier geldt vrijwel hetzelfde antwoord als met betrekking tot de frequentie. Ook dit is puur persoonlijk en afhankelijk van de start-vraag en iemands persoonlijke verwerkingskracht. Om te bepalen of voortgezette behandeling met cranio-sacaal therapie zinvol is, luidt bij kinderen de ongeschreven regel dat er na een behandeling of vier toch enige verandering  moet hebben plaatsgevonden. Ook bij volwassenen houden we die richtlijn meestal aan. Soms zijn dat zeer subtiele veranderingen, maar soms ook zijn de veranderingen na ťťn of enkele sessies werkelijk opzienbarend of zelfs afdoende!

Terug naar boven

 

Meermans behandelingen

Incidenteel is het raadzaam om met verschillende therapeuten tegelijk een cliŽnt te ondersteunen om de aanwezige blokkades doeltreffender te kunnen aanpakken en zo het zelfherstellend vermogen van de cliŽnt effektief  in beweging te kunnen zetten.

Terug naar boven

 

Samenspel met andere therapieŽn of ondersteuningswijzen

Regelmatig wordt er door cranio-sacraal therapeuten samengewerkt met therapeuten uit andere disciplines. Het kan dan gaan om een samenwerking met huisarts, specialist, fysiotherapeut of manueel therapeut. Met homeopaten of muziektherapeuten, tandartsen of logopedisten (Cranio-Sacraal Therapie bestrijkt namelijk ook de kaakgewrichten en werken in de mond), maar ook met verloskundigen, psychologen, orthopedagogen, ergo- of reÔntegratietherapeuten, massagetherapeuten, hypnotherapeuten, maatschappelijke werkers of onderwijs- of opvoedingsdeskundigen anderszins etc. etc..
De kontakten en samenwerking zullen per cranio-sacraal therapeut en zijn cliŽntenkring verschillen. De resultaten van multi-disciplinair werken zijn meestal zowel erg zinvol, als bemoedigend en bevredigend voor alle betrokkenen.

Terug naar boven

 

Doorverwijzing arts nodig?

In principe is doorverwijzing van een arts inhoudelijk niet noodzakelijk om een cliŽnt te kunnen behandelen. Gecertificeerde cranio-sacraal therapeuten hebben een vooropleiding HBO-gezondsheidszorg en daarmee medische basiskennis in huis. Desalniettemin zal elke cranio-sacraaltherapeut bij medische klachten bij zijn cliŽnten er op aandringen hun verantwoordelijkheid om adequaat medisch advies in winnen te nemen en vervolgens gaarne in samenwerking met betreffende medicus zijn cliŽnt cranio-sacraal gezien zo goed mogelijk ondersteunen.

Terug naar boven

 

Contra-indicaties

Als contra-indicaties gelden alle toestanden waarvan sprake is van drukverhoging in het hoofd. Te denken valt aan recente hersenbloedingen, tumoren, en dergelijke.

Terug naar boven

 

Medicijn gebruik en Cranio-Sacraal Therapie

Medicijn gebruik is geen contra-indicatie voor Cranio-Sacraal Therapie. Vaak zien we wel dat door het verbeteren van de algehele gezondheidstoestand en/of het verbeteren van specifieke klachten waarvoor medicatie wordt geslikt, de dosering in overleg met de arts kan worden teruggebracht of in sommige gevallen kan worden gestaakt.

Terug naar boven

 

Beroepsvereniging

Cranio-Sacraal therapeuten vormen een zelfstandige beroepsgroep en vallen voor kwaliteitsgarantie en bijscholing onder de beroepsvereniging voor Cranio-Sacraal therapeuten UCN.

De UCN ( Vereniging voor Upledger Cranio Therapie Nederland) is deelnemer van de Europesche verening (VA) binnen de wereldwijde vereniging voor Cranio-Sacraal Therapie.

Secretariaat:

Alteveer 13

6881 BG  Velp

Telefoon: 026-364 93 53

E-mail: ucn@wanadoo.nl

 

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

 

Hoe ziet een Cranio-Sacraal Therapie behandeling er uit?

Na het welkom en het kennismaken zal de cranio-sacraal therapeut je vragen je verhaal te vertellen en wat hij of zij voor je kan doen. Afhankelijk van wat je vertelt zal je therapeut zal er op in kunnen gaan, of je al uitnodigen om je schoenen uit te doen, eventuele benauwende kledingstukken los of uit te doen en op de behandeltafel te gaan liggen. Meestal is het op de rug liggen de meest adequate positie, maar soms ook wordt in overleg gekozen tot een zittende positie of tot het liggen op de zij of op de buik.
Incidenteel  kan het wel eens zo zijn dat gedurende een (aantal) sessie(s) de cliŽnt gewoon op de stoel blijft zitten, omdat een verbale ‘aanraking’ op dat moment datgene is wat de cliŽnt nodig heeft om in beweging te komen. Voor een ervaren cranio-sacraal therapeut is het cranio-sacraal ritme namelijk niet slechts over het hele lichaam voelbaar, maar zelfs zichtbaar in de bewegingen van de cliŽnt.
Als je comfortabel liggend je plekje hebt ingenomen op de behandeltafel, zal je therapeut waarschijnlijk je toestemming vragen om je aan te raken. Soms heb je non-verbaal al toestemming gegeven en zal je therapeut je dan gewoon over je kleren heen, aanraken. Vaak zal dat bij je voeten zijn, maar elke therapeut heeft zich natuurlijk een eigen procedure aangewend. Je therapeut zal dan al dan niet je vertellend wat hij doet, voor het eerst fysiek kontakt maken met je cranio-sacraal ritme. Dat ritme kan hij over je gehele lijf voelen, door heel licht zijn handen op je te leggen. Jouw persoonlijke cranio-sacraal ritme van die dag, zal je therapeut vertellen naar welke plek(ken) zijn handen toe mogen, hoe lang zijn handen daar blijven mogen/moeten, op welke laag je stagneert en of verbale ondersteuning op dat moment een meerwaarde is.

Terug naar boven